Учебните програми по математика от пети до седми клас ще бъдат облекчени

Учебните програми по математика може да бъдат облекчени и улеснени. Целта е предметът да стане по-интересен на учениците и да не е фокусиран толкова върху заучаването на алгоритми, а върху превръщането на практически ситуации в математически задачи.

Това стана ясно от изказване на министъра на образованието Красимир Вълчев пред парламентарната комисия по образование.

Сформирана е работна група, която ще направи преглед на учебните програми по математика в прогимназиалния етап (5 – 7 клас), за да се види къде може да се облекчат.

„Анализите и данните от външното оценяване показват, че имаме проблем с математиката и с резултатите по математика, като най-големият проблем е в прогимназиалния етап и там най-често се демотивират учениците за учене“, обясни Вълчев.

„Очевидно е, че програмите по математика са амбициозни – за пети-седми клас, и ако по география или история, преподавателят може да освободи време за затвърждаване на знанията и за упражненията, като пропусне част от фактологията, по математика не е така, защото се надграждат знанията“, коментира министърът.

Претоварените програми водят до изоставане на учениците от материала, което пък води до загуба на интерес към математиката. В същото време образователното министерство се опитва да насърчи интереса към математиката и природните науки и така да промени търсенето на кандидат-студентите. Целта е да се произвеждат повече кадри в областта на инженерните специалности, математиката и природните науки, тъй като те са сред дефицитните на пазара на труда.

„Учебните програми трудно се променят, „те са вързани“ с другите класове и с учебниците, които се издават, но сме длъжни да направим анализ въз основа на мненията на учителите по математика“, каза Вълчев. Той обясни, че трябва да се преразгледат учебните програми по математика, за да стане обучението по математика по-интересно и да не е толкова насочено към заучаването на алгоритми, а да е насочено към превръщането на практически ситуации в математически задачи и към тяхното решаване.

Пари за подобряване на обучението на бъдещите учители

Вълчев обяви още, че се планират мерки за насърчаване на качествено обучение в педагогическите специалности в университетите. Една от тях е отпускането на повече пари на университетите за обучението на всеки първокурсник в тези специалности, а другата – стимули, в т.ч. и финансови, за промяна и осъвременяване на учебните програми.

Вълчев обясни, че се предвижда увеличаване на коефициента, от който зависи издръжката на един студент в педагогическите специалности. Така сумата, която държавата отпуска за обучение ще се увеличи от 867 лева на 1108 лева.

Отделно ще бъде създадена нова национална програма, с която образователното министерство ще се опита да насърчи университетите да осъвременят учебните програми в педагогическите специалности. Целта е да се подобри качеството на обучението. В момента на места обучението по дисциплини като „История на педагогиката“ било прекалено дълго, докато това по „Приобщаващо образование“ било избираемо.

Финансови стимули под формата на допълнителни стипендии се обмисля да има и за дванадесетокласниците с най-добри образователни резултати, които запишат педагогически специалности, както и математика, физика, химия и инженерни специалности, където също има недостиг на учители.

Повече пари за заплати на преподавателите

И през следващата година правителството ще продължи политиката си на увеличаване на учителските заплати, като за целта в бюджета за догодина ще бъдат заложени допълнително 360 млн. лева. Предвижда се средната брутна заплата да стане 1500 лева.

Образователното министерство ще продължи и програмата, с която финансира допълнителна квалификация на учители, както и получаване на педагогическа правоспособност от хора с друго висше образование. Към момента кандидатите по нея са 183 души. В същото време само четирима учители от общо девет кандидати са получили по 500 лева допълнително възнаграждение, за да работят в училища, в които има деца от уязвимите групи.

Източник: Mediapool.bg

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK

Коментарите са изключени.