„Дядо вади ряпа“ – приказка от Ран Босилек

ДЯДО И РЯПА

Детска приказка

Посадил дядо ряпа. Пораснала ряпата голяма, много голяма. Почнал дядо да вади ряпата. Дърпал, теглил – не могъл да я извади.

Повикал дядо на помощ бабата.

Хванали се баба за дядо, дядо за ряпата – дърпали, теглили, не могли да я извадят.

Повикала баба внучката.

Хванали се внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата – дърпали, теглили, не могли да я извадят.

Викнала внучката Шаро.

Хванали се Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата – дърпали, теглили, не могли да я извадят.

Извикал Шаро Писанка.

Хванали се Писанка за Шаро, Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата – дърпали, теглили, пак не могли да я извадят.

Повикала Писанка мишлето.

Хванали се мишлето за Писанка, Писанка за Шаро, Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата –

дърпали, теглили – извадили ряпата!

И там всички с нея сладко се гостили. Три дни яли, пели и се веселили.

 

Вижте още:

„Новите дрехи на царя“ – приказка (текст и аудиоверсия)

„Мечката и лошата дума“ – българска народна приказка

„Красавицата и Звярът“ – приказка (текст+аудио)

„Златното момиче“ – българска народна приказка (текст и аудио)