Лаймска болест след ухапване от кърлеж – симптоми и диагностициране

кърлежи лаймска болест

Лаймската борелиоза (Лаймска болест) е една от най-разпространените инфекции, предавани с кърлежи. За района на София това е най-често срещаното кърлежово-преносимо заболяване.


Лаймската болест е природо-огнищна инфекция. За формирането и поддържането на огнищата е необходимо наличието на :

– преносител – кърлежи то род Ixodes. Основна част от свалените от хора кърлежи са от този вид. На практика борелиозата се пренася винаги от кърлежи.

– резервоари на инфекцията са някои видове животни, които могат да съхраняват причинителя  по – дълго време и върху които паразитират кърлежите – горски мишки, някои диви и домашни животни.

Симптоми на лаймската болест

Клиничната картина може да имитира редица заболявания. Много от заболелите нямат спомен за ухапване от кърлеж. То често остава незабелязано.

Първият стадии (ранна локализирана Лаймска болест) започва след инкубационен период от 3 до 3 дни и се характеризира с еритема мигранс – зачервяване на кожата с диаметър по-голям от 5 см., обикновено в мястото на ухапването от кърлежа, което бързо се разширява, като остава хомогенно червено или центърът му избледнява, а външният яркочервен ръб пропагира към периферията.

лаймска болест симптоми лечениеПаралелно с еритемата могат да се  изявят и другите симптоми на Лаймската болест – отпаднаост, субфебрилна температура, миалгия, главоболие. Появата на симптоми от общ характер още в стадия на еритема мигранс –изпотяване,отпадналост,сърцебиене означава, че причинителят вече не е на мястото на локалната инфекция, а по кръвен и лимфен път се разпространява в тялото.

Повечето еритеми изчезват за няколко седмици дори и без лечение, но причинителят остава в организма и заболяването може да прогресира.

Вторият  стадий се развива месеци след инфектирането и в резултат от навлизането на бактериите в кръвния ток. В тази фаза пациентите често съобщават а умора, проблеми с концентрацията и световъртеж. Типични са силни кризи на изпотяване и епизодите с учестен пулс. Характеризира се с някоя от следните клинични прояви:

– неврологични – радикулоневрит, менингит, енцефалит и др.

– засягане на ставите – най-често глезенни, коленни и ставите в основата на китките.

– засягане на сърцето – ритъмни и проводни нарушения на сърдечната дейност .

– вторични множествени еритема мигранс лезии.

– очни усложнения – конюнктивит, ирит.

– борелиен лимфоцитом – кожна пролиферация на лимфоидни клетки.

Третият стадий (късна Лаймска болест) са усложненията от не лекуваната Лаймска болест години след заразяването с B.bordorferi (борелия бордорфери). Клиничните му прояви са основно:

– хронична инфекция на нервната система – енцефалопатия с нарушения на паметта, менингоенцефалит, радикуломиелит, невропатия.

– хроничен атрофичен акроделмит

– хроничен артрит

– невропатия на зрителния нерв, водеща до атрофия на нерва;

Наблюдават се различия в честотата и вида на отделните прояви при възрастни и при деца.

Клиничната диагноза самостоятелно е достатъчна за обявяване случай на Лаймска болест само при пациенти с типична еритема мигранс. Във всички останали случаи – при атипична еритема миграна, неврологични, ставни, сърдечни, очни и др. усложнения е необходимо лабораторно потвърждение.

Как се диагностицира лаймска болест?

Рутинната лабораторна диагностика е серологична. Изследват се серумна проба от пациента, взета 2 дни след началото на заболяването и при необходимост следващи серумни проби 2 месеца след приключване на лечението. При отрицателен резултат се препоръчва повторно изследване след 6 – 8 седмици, а при граничен резултат по-рано. Характерно за  Лаймската болест е забавеното образуване на антитела.

Консултант: Цезарина Илиева, началник на отдел „Паразитология“
към Столичната регионална здравна инспекция.

Вижте още:

Цезарина Илиева:“Не отстранявайте кърлежите с мазнина и памук“

Първа помощ при ухапване от животни и ужилване от насекоми

7 суперхрани за имунитет през лятото

Опасно ли е ухапването от комари и как да предпазим себе си и децата си