Вродените рефлекси при новороденото бебе

Когато се появява на бял свят, всяко новородено бебе изглежда съвършено крехко, беззащитно и безпомощно. Движенията му са спонтанни и некоординирани и то ги извършва напълно несъзнателно. Веднага след раждането мъничето не може да променя положението на тялото си, нито да държи главичката си изправена.

Още през първия месец от живота си обаче бебето започва да се ориентира в света, в който попада, и да се приспособява към новата за него среда. Кое му помага в този процес? Отговорът е – вродените безусловни рефлекси. Те са заложени у малкото човече още докато се развива в утробата на майката и се проявяват в първите часове, дни или седмици след раждането.

Какво представляват вродените рефлекси при новороденото? Кои са основните безусловни рефлекси на току-що родените бебета? Как се проявяват? Кога се появяват и кога изчезват? Каква е ролята им? Ето някои отговори.

Какво представляват вродените рефлекси при новороденото?

Рефлексът е автоматична реакция на организма, която се появява в отговор на определено дразнение от външната или вътрешната среда. Вродените рефлекси са наследство, достигнало до нас от нашите предци по пътя на еволюцията. Всичките вродени рефлекси се смятат за безусловни, което означава, че възникват извън нашата воля и не се поддават на осъзнат контрол. Безусловните рефлекси представляват неволеви движения или действия и са основна проява на нервната система. Благодарение на тях се координира дейността на органите и системите в човешкия организъм.

За разлика от условните рефлекси, които се придобиват в хода на индивидуалното развитие на всеки човек, безусловните са еднакви за всички хора. Според специалистите първият условен рефлекс възниква при бебето около 4 месеца след раждането. Тогава мъничето вече познава майка си и реагира с позитивна емоция, когато тя се появи. До тази възраст обаче за малкото човече имат много голямо значение вродените (безусловни) рефлекси.

Основни вродени рефлекси при новородените бебета

Сукателен рефлекс

Благодарение на сукателния рефлекс през първите два месеца от живота си, новороденото инстинктивно засуква всяко нещо, поставено в устата му – гърдата на майка си, палеца си, биберон на шише или залъгалка. Този рефлекс започва да се развива още в утробата след 32-рата гестационна седмица и е напълно развит след 36-тата. Ето защо понякога при ултразвуково изследване по време на бременността може да се види как бебето смуче палеца си. След раждането сукателният рефлекс е изключително силен през първите часове, за да може новороденото да започне да се кърми като суче ритмично от гърдата на майката. Недоносените бебета често имат слаб и незрял сукателен рефлекс, в резултат на което им е трудно да се хранят с биберон или от гърда и се налага да приемат мляко чрез назогастрална сонда. Този рефлекс изчезва след 2-ия до към 3-ия месец след раждането и се заменя с осъзнато сучене.

Рефлекс на търсене

Това е изключително полезен рефлекс, чрез който бебето намира гърдата на майка си. Може да се наблюдава, ако внимателно се погали бузата на новороденото или ъгълчето на устата му – то инстинктивно ще обърне главата си в тази посока, от която идва стимулът и ще потърси да засуче. Рефлексът на търсене се проявява в първите часове след раждането, запазва се до около 3-ия или 4-ия месец и след това отшумява като се заменя с осъзнатото търсене на гърда или биберон.

Хоботков рефлекс

Той се проявява когато при бързо и леко докосване на устните на новороденото, в отговор те се издават напред като хоботче. Тази реакция започва да се наблюдава още в първите часове след раждането на бебето и изчезва към края на 2-ия или през 3-ия месец.

Рефлекс на Моро

Този рефлекс носи името на своя откривател – австрийския педиатър д-р Ернст Моро. Проявява се, когато бебето се стресне от рязко движение или силен шум. Протича по следния начин – отначало новороденото разтваря широко ръце, разперва пръстите и опъва крачетата си, сгушва глава в раменете и я отмята назад, възможно e и да се разплаче, след което отново свива крайниците към тялото. Рефлексът на Моро се наблюдава още докато бебето е в утробата на майката – около 28-мата гестационна седмица. След раждането той започва да се проявява в първите дни и изчезва приблизително към 5 или 6-месечна възраст.

Защитен рефлекс

Защитният рефлекс се проявява, когато новороденото е поставено по корем – тогава то веднага завърта главичката си настрани и се опитва да я вдигне. Този рефлексът помага главата, тазът, ръцете и краката на бебето да бъдат във възможно най-удобната поза за дишане. Защитният рефлекс е ясно изразен още в първите часове от живота на новороденото и продължава до към средата на 2-ия месец.

Шиен тоничен рефлекс 

Това е един от рефлексите, които отговорят за способността на мускулите да фиксират и задържат нужното положение на тялото. Шийният тоничен рефлекс се проявява, когато при пасивно обръщане на главата на бебето например надясно, дясната ръка и дясното краче се изпъват, а левите крайници се свиват (и обратно – ако главата се обърне наляво, левите крайници се изпъват, а десните се свиват) и новороденото застава в поза, която напомня фехтовач. Затова и понякога е наричан „Рефлекс на фехтовача“. Шийният тоничен рефлекс се проявява още в 35-тата гестационна седмица, развива се напълно и е най-изразен 1 месец след раждането, и се задържа до към 6 или 7-месечна възраст на бебето. Според специалистите този рефлекс е предшественик на координираните движения на очите и ръцете, като подготвя детето за волевото достигане на предметите.

Рефлекс на Галант

Рефлексът, описан от руския невролог Йохан Сусман Галант, се проявява при дразнене (например лек натиск) на мускулите от двете страни на гръбначния стълб като в резултат на това тялото на бебето се извива по посока на дразне­нието. Рефлексът на Галант се появява около 5-6 дни след раждането на детето и изчезва към 4-ия или 5-ия месец.

Рефлекс на Перез

Спиналният рефлекс на Перез, описан от френския лекар Бернард Перез, е идентичен с рефлекса на Галант. При поставяне на новороденото легнало по очи и при притискане с пръсти по протежение на гръбначния стълб от поясната към шийната област, бебето реагира с плач, свиване на крайниците и повдигане на главата и таза. Рефлексът се появява през първата седмица след раждането и се задържа до 6-месечна възраст.

Хватателен рефлекс

Той се проявява при тактилно дразнене на дланите на новороденото – например при поставяне на пръст или друг предмет в ръчичката му – то реагира като го хваща, задържа го и го стиска. Този рефлекс се наблюдава още в 28-ма гестационна семица, но тогава е слабо представен. През 32-рата гестационна седмица вече е добре изразен, а след 37-мата гестационна седмица е толкова силен, че хващайки пръста на изследващия, новороденото може да бъде повдигнато до седнало положение. Хватателният рефлекс започва да изчезва между 2-ия и 4-ия месец след раждането. Той способства за развитието на двигателните умения и речевата дейност на детето.

Рефлекс на Бабкин

Този рефлекс се проявява при притискане в средата на дланта на лявата или дясната ръка на бебето. Тогава се проявяват различни отговори – отваряне на устата, извиване на главата, завъртане или комбинация от изброените реакции. Появява се в първите 2-3 дни след раждането и се запазва до около 3-ия месец. Рефлексът на Бабкин подготвя базата на осъзнатите движения на устата и ръцете, с помощта на които детето впоследствие ще започне да изследва света около себе си.

Рефлекс на глабелата

Глабелата е неокосменото разстояние между веждите. Този рефлекс се проявява при новородените, когато има допир или натиск върху тази област между краищата на двете вежди над носа – тогава в отговор на това дразнение новороденото затваря очи. Рефлексът на глабелата се наблюдава от раждането до 2-ия месец от живота на бебето.

Рефлекс на Бабински

Този рефлекс се предизвиква чрез леко одраскване на ходилото на крачето по външния ръб дъгообразно към основата на пръстите на бебето. Новороденото реагира като палецът на крака се протяга назад, а останалите пръсти се разперват ветрилообразно и се свиват. Рефлексът на Бабински се появява в първите дни след раждането и постепенно започва да избледнява към 12-ия до 14-ия месец. При децата той е физиологично явление и може да се наблюдава до 2-годишна възраст.

Рефлекс на пристъпване

Известен още и като „автоматично ходене“, този рефлекс се проявява, когато бебето се държи под мишниците, така че крачетата му да докосват твърда повърхност и леко се наклони напред. Тогава новороденото реагира като започва автоматично да свива и разпъва крачета, все едно пристъпва. Рефлексът на пристъпване се появява през 37-тата гестационна седмица, проявява се през първите седмици след раждането, започва да изчезва след 2-ия месец и към 3-ия “угасва“. Пристъпването като волево поведение се появява отново, когато бебето е на възраст между 8 и 12 месеца.

Рефлекс на пълзене

Рефлексът, известен още и като „Рефлекс на Бауер“, се проявява, ако бебето е поставено по корем и стъпалата му усетят опора – например ако подпрем крачетата му с ръка – тогава то инстинктивно се отблъсква и прави движения, наподобяващи пълзене (спонтанно пълзене). Този рефлекс се появява към 3-ия или 4-ия ден след раждането и изчезва около 6-тата седмица. Пълзенето на по-осъзнато равнище започва да се проявява във възрастта, в която бебето се учи да пълзи.

Симетричен рефлекс

Този рефлекс се проявява, когато главичката на новороденото се наведе напред така, че брадичката да докосне гърдите му – тогава ръчичките се сгъват в лактите, а краката се изпъват. Ако главата се наведе назад, се получава обратното – ръцете се сгъват, а краката се свиват. Симетричният рефлекс се появява в първите дни от живота на бебето и изчезва към 3-ия или 4-ия месец. Той подготвя бебето за осъзнато пълзене.

Лабиринтен рефлекс

Лабиринтният рефлекс се проявява в позиция на бебето по корем – главата му пада напред или се задържа назад, ръцете се приближават към гърдите, крачетата се свиват в коленете и се придвижват към корема. След няколко минути новороденото започва да прави плавателни движения, които постепенно преминават в спонтанно пълзене. Рефлексът се появява в първите дни след раждането и продължава до 3-ия или 4-ия месец. Той помага за тренирането на мускулатурата.

Рефлекс на плуване

Рефлексът за плуване се проявява когато новороденото бебе се потопи под вода. Тогава то инстинктивно спира да диша, за да предпази дробовете от навлизането на вода в тях. Едновременно с това, мъничето започва да загребва вода с ръце и извършва движения с крачетата си, наподобяващи плуване, за да се задържи на повърхността. Рефлексът за плуване се запазва до около 6-месечна възраст.

Парашутен рефлекс 

Този рефлекс е малко по-различен – той се наблюдава при децата 10-11 месеца след раждането и е свързан с подготовката на бебето за прохождането. Проявява се когато торсът на детето рязко се наведе напред, имитирайки падане – тогава то инстинктивно разперва ръце пред себе си, за да предотврати евентуален удар в земята. Парашутният рефлекс се запазва цял живот.

Добре е да знаете: Безусловните рефлекси са важен етап от развитието на нервната система на бебето и служат като показател за неговото развитие. Чрез тяхното изследване педиатърът може да прецени каква е зрелостта на централната нервна система на новороденото и дали има някакъв подлежащ патологичен проблем.

Над публикацията работи: Яна Атанаова, Roditel.bg

Вижте още:

Как да оригнем бебето правилно?

23 любопитни факта за новороденото бебе, за които може би не подозирате

Двигателно развитие на бебето

Как се формира бебешкият мозък през бременността?

Comments are closed.