Ако отглеждах детето си отново…

ако отглеждах детето отново

Ако отглеждах детето си отново
If I had my child to raise all over again,

Щях първо да изградя самочувствието му и тогава да градя къщата.
I’d build self esteem first, and the house later.

Щях да рисувам с пръсти повече, вместо да соча с пръст.
I’d finger-paint more, and point the finger less.

Щях по-малко да поправям и повече да се свързвам.
I would do less correcting and more connecting.

Щях да отместя очи от часовника си и да виждам повече с очите си.
I’d take my eyes off my watch, and watch with my eyes.

Щеше да ме е грижа по-малко какво знам и да знам как да се грижа повече.
I would care to know less and know to care more.

Щях по-често да се впускам в походи и да пускам повече хвърчила.
I’d take more hikes and fly more kites.

Щях да спра да играя сериозна и сериозно да играя.
I’d stop playing serious, and seriously play.

Щях да тичам повече из полята и да съзерцавам повече звездите.
I would run through more fields and gaze at more stars.

Щях повече да прегръщам и по-малко да водя.
I’d do more hugging and less tugging.

Щях по-често да виждам дъба в жълъда.
I’d see the oak tree in the acorn more often.

Щях повече да утвърждавам и да съм по-малко твърдa.
I would be firm less often, and affirm much more.

Щях по–малко да давам пример за любовта към силата
I’d model less about the love of power,

…и повече за силата на любовта.
And more about the power of love.

Автор: Дaян Луманс

Коментарите са изключени.