„Казах на мъжа ми просто да държи таблото и да се усмихва, докато го снимам“