Детските надбавки остават 40 лв. и догодина

Семейните помощи за деца остават в старите си размери и следващата година въпреки сериозното увеличение на минималната заплата и инфлацията. Без промяна остава и прагът за достъп до тях, което с новата минимална заплата означава стесняване на кръга от хора, които имат достъп до подпомагането. Това става ясно от проекта на закон за държавния бюджет за 2020 г., който бе публикуван за обществено обсъждане в края на миналата седмица.

Прагът за достъп до еднократна помощ при бременност и еднократна помощ за дете в първи клас остава 450 лв. средномесечно на член от домакинство. За детските надбавки – помощите, които се дават на дете до завършване на средно образование, прагът за достъп остава 400 лв. В намален размер – 80%, получават надбавката семействата, в които средномесечният доход на човек е от 400 до 500 лв.

Размерът на детските остава 40 лв. за едно дете, 90 лв. за семейство с две деца, 135 лв. – за семейство с три деца, и 145 лв. за семейство с четири деца. За всяко следващо дете помощта се увеличава с 20 лв. За близнаци сумата е 75 лв. Еднократната помощ при бременност (за жени с доход до 450 лв.) е 150 лв. При раждане се полагат и помощи, които не зависят от дохода в семейството – 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ, 300 лв. за трето и 200 за всяко следващо.

Размерът на допълнителната еднократна помощ, която се полага при установяване на 50 и над 50% увреждания на дете преди навършването му на 2 г., е 100 лв. Това е размерът и на месечното подпомагане на неосигурени жени с доход под 450 лв. Еднократната помощ за близнаци, която също не зависи от доходите, е 1200 за всяко дете. Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка или осиновителка, която следва висше образование в редовна форма, е 2880 лв.

Няма промяна и в месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане. За дете с 90 и над 90% вид и степен на увреждане тя остава 930 лв., колкото е от въвеждането си. За 70 до 90% увреждане добавката е 450 лв. За 50 до 70% е 350 лв. Когато детето се отглежда от приемно семейство, роднини и близки, сумите са по-малки – 490 лв. за 90 и над 90% увреждане, 420 лв. – за 70 до 90% увреждане, но както и при биологичното семейство – 350 лв., когато увреждането е от 50 до 70%.

Източник: segabg.com

Коментарите са изключени.