Игри

Идеи за сензорни игри и занимания, които стимулират сетивата на децата

  Автор: Дарина Герганова, логопед и детски психолог с над 10-годишна практика.  Работи основно с деца с езиково-говорни проблеми, заекване и запъване, с разстройства от аутистичния спектър, с [вижте още]

Игри

Как една игра с карти помага на децата да развият своята емоционална интелигентност

Можем ли да помогнем на децата да развият своята емоционална интелигентност, да бъдат самостоятелни и да общуват помежду си с уважение, емпатия и без грубост и насилие? [вижте още]