Предлагат четиридневна седмица за учениците, петия ден – онлайн обучение

Всяко училище, което пожелае, да може да въвежда дистанционно обучение в до 20% от учебните си часове. Това е една от идеите за промени в училищния закон, обсъдени на Отраслов съвет в просветното министерство от синдикати, работодатели и ръководството на МОН, съобщи Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119-то училище в столицата.

По думите му идеята е все още на етап проект и със сигурност ще се обмисли много внимателно и детайлно, преди да влезе в сила. Целта е да се даде възможност на всяко училище, не само на иновативните, да въведе до 20% в учебните планове и дни за дистанционно обучение, ако желае. „Така при една седмица от 5 дни, един от дните може да бъде посветен на дистанционно обучение“, казва Стаматов, който дава пример с Австрия. Там понеделник и вторник учениците учат в училище, а сряда имат дистанционни часове вкъщи, в които обикновено работят по поставен от учителите проект. „У нас този ден най-вероятно ще се сметне за разтоварващ, но всъщност той е от най-пълноценните за децата, защото през това време те хем научават много нови неща, хем им е интересно“, смята Стаматов. Според него 20%-те от часовете в електронна среда могат да се приложат само за един учебен предмет, или за всички предмети, в зависимост от желанието и спецификата на училището. Става въпрос само за възможност, която няма да има задължителен характер, пояснява той, като според него реалистичният срок за въвеждането й в закона е ноември-декември т.г.

Една от промените в закона за предучилищното и училищното образование ще е свързана с ясно дефиниране на това що е то дистанционно обучение, както и с прилагането на тази форма при грипни ваканции – нещо, което вече бе анонсирано от просветния министър Красимир Вълчев. Идеята е така да не се изпуска учебен материал. С друга промяна ще се регламентира и въвеждането на задължително предучилищно образование за 4-годишните – също оповестено вече намерение.

Сред другите обсъдени вчера промени в закона е и засилване на контрола над училищните настоятелства от страна на МОН, който в момента не е разписан достатъчно в закона. „Някои малки училища разполагат с големи имоти, като в страната има негативни практики за събиране на пари и отдаване под наем на тези имоти, като в същото време учебните заведения твърдят, че нямат достатъчно пари“, коментира Стаматов. По думите му една от промените в това отношение ще е директорите и заместник-директорите да не могат да бъдат членове на въпросните училищни настоятелства.

Източник: www.segabg.com

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK


Коментарите са изключени.