Бабите и дядовците вече имат право да се грижат за внучето си срещу обезщетение

Баба или дядо в майчинство? Вече е възможно с влизането в сила на промените в социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца.

Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца. Обезщетението ще се получава 6 месеца

Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, припомнят от социалното министерство.

До миналата година тази възможност се предоставяше на татковците, които имаха желание да заместят майките в отглеждането на детето и да излязат в отпуск по бащинство.  От началото на новата година право на това вече имат и дядовците и бабите. Всяка майка може да прехвърли ползването на отпуска за бременност и раждане след шестия месец на детето на роднините,  които прецени. Условието е това да стане по трудово или служебно правоотношение.

Какви документи са необходими и какви са изискванията, за да може бабата или дядото да излязат в отпуск по „майчинство“?

Дядото или бабата трябва да приложи копие от удостоверението за раждане на детето и да декларира, че приема майчинството. Техният работодател е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато роднината няма право на този отпуск, работодателят трябва да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

По закон майките имат право на паричното обезщетение при бременност и раждане за срок от 410 дни. 45 от тези дни са за периода преди раждането. Обезщетението за този период се изчислява като 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигуровки. Месечната сума не може да бъде по-малко от минималната заплата, която вече е 780 лв. За втората година след раждането на детето обезщетението за майките остава в размер на 710 лв. Причината е, че депутатите удължиха действието на бюджета, а по този начин и досегашното обезщетение. Имаше предложение сумата да се изравни с минималната заплата, но то бе отхвърлено.

710 лева ще получават и бащите, които са решили да използват допълнителният отпуск от 2 месеца до навършване на 8 години на наследника им, без значение на каква сума се осигуряват. Условието е те да не са ползвали отпуските при раждане (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2 г. и при осиновяване. Ако татковците са ползвали някои от тях за период, по-малък от 2 месеца, те имат право на отпуск за разликата.

Коментарите са изключени.