Отпускат компенсации за 440 деца без места в детски градини в страната

Отпускат 548 656 лева за компенсации за общо 440 деца, които не са приети в държавни и общински детски градини поради липса на свободни места.

От правителството посочват, че проблемът на практика съществува само в столицата, тъй като само две от тези деца живеят извън София.

Условията са изредени в приета от правителството наредба. Компенсации ще се отпускат за деца от 3 г. до постъпването им в I клас.

Изплащането за настоящата учебна година ще става на два етапа. За периода от 1 януари до 31 май 2021 г. едно дете от община Варна ще получи 733 лева, а едно от община Пловдив – 417 лева. Останалите 547 506 лева ще бъдат преведени на Столичната община за 438 деца. Второто плащане ще бъде за периода от 1 юни до 14 септември.

Средствата се предоставят на родителите за извършени разходи за отглеждане и обучение на децата им.

От Министерския съвет посочват, че съгласно Закона за предучилищно и училищно образование право на компенсация имат родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места.

Източник: News.bg

Коментарите са изключени.