Компенсацията за неприето дете в градина ще бъде около 300 лв.

Държавата да плаща компенсация на родителите, чиито деца не са приети в детска градина. Решението за това е на финалната права в Народното събрание.

Компенсацията ще се дава за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Като едно от условията е да не са приети в държавна или общинска детска градина и училище, за които са кандидатствали.

Сумите, които родителите ще получат, няма да надвишават тези, които сега държавата  дава по стандарт за издръжката на едно дете в градина и училище. Изчисленията показват, че това са около 300 лева за неприето дете.

Коментарите са изключени.