Остават незаети общо 176 места в детските заведения в Пловдив след последното класиране

детска градина

В проведеното на 22 октомври 2020 г. текущо класиране за прием взеха участие 597 деца в Пловдив. От тях най-много са децата със заявления за прием в яслените групи – 354. За първа възрастова група кандидатстваха 117 деца, за втора – 77, за трета подготвителна група – 36 деца и само 13 деца за четвърта подготвителна група. Част от децата, взели участие в класирането, имат осигурени места и желаят преместване в други детски заведения.

За класирането бяха обявени общо 325 свободни места, като 81 от тях за децата в яслена възраст, 71 – за първа възрастова група, 39 – за втора възрастова група, 55 – за трета подготвителна група и 79 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 149 от кандидатстващите – 74 деца за детските ясли, 27 за първа възрастова група, 28 за втора възрастова група, 8 за трета подготвителна група и 12 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от графика на дейностите срок – 30 октомври 2020 година.

След класирането на 22 октомври остават незаети общо 176 места, съответно за яслени групи – 7 места, за първа група – 44, за втора група – 11, и за подготвителните групи съответно 47 за трета и 67 за четвърта. Все още има свободни места за първа възрастова група в новопостроената сграда на ДГ „Снежанка“, която предстои скоро да отвори врати.

Препоръката към родителите на все още некласираните деца е да се запознаят с обявените свободни места за следващото класиране, което е на 10 ноември 2020 г., и да подадат своите заявления съобразно възможностите за прием. По-малкият брой точки за район, ако е различен от този на местоживеене, не е пречка за класиране – от съществено значение е наличието на места. За класирането на 10 ноември директорите ще обявят свободните места в срок до 2 ноември, вкл. С всички важни дати за оставащите класирания до края на календарната 2020 година родителите могат да се запознаят от публикувания на страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/ График на дейностите (намира се в раздела с нормативни документи).

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK


Коментарите са изключени.